BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN VINH BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022

BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN VINH BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022
BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN VINH BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022.
Trong năm vừa qua, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh đã có rất nhiều nỗ lực và quyết tâm thực hiện tốt việ cải tiến chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Sở Y tế Nghệ An. Kết quả đạt được trong báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2022, như sau:
 
 
 
 
 

Chia sẻ:

NỘI DUNG LIÊN QUAN