Giới Thiệu

Bác sĩ Nguyễn Duy Huy tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I Nhãn khoa tại Đại Học Y dược Tp Hồ CHí Minh và tham gia nhiều khóa học đào tạo về nhãn khoa. Bác sĩ có gần 10 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành nhãn khoa, điều trị các bệnh lý nhãn khoa nội khoa, cũng như các phẫu thuật trung phẫu: mộng thịt, quặm mi..

Học Vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2010 Bác sĩ đa khoa Đại học Y Dược Huế
 2013 Chứng chỉ siêu âm nhãn khoa Bệnh Viện Mắt Tp. Hồ Chí Minh
 2013 Chứng chỉ khúc xạ nhãn khoa cho Bác sĩ Bệnh Viện Mắt Tp. Hồ Chí Minh
2014 Bác sĩ chuyên khoa cấp 1 Nhãn khoa Đại học Y Dược Tp Hồ Chi Minh

Kinh Nghiệm

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
2014 - 2020   Khoa khám bệnh Bác sĩ Bệnh Viện Mắt Nghệ An
2020-nay  Khoa khám bệnh Bác sĩ  Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh