Giới Thiệu

Bác sĩ Lê Thị Hồng Vân tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội. Bác sĩ từng tham gia các khóa học chuyên sâu về nhãn khoa. Với hơn 5 năm làm việc trong ngành nhãn khoa, Bác sĩ Vân có nhiều kinh nghiệm trong điều trị bệnh lý về mắt cũng như tư vấn và điều trị các tật khúc xạ.

Học Vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2014 Y Đa Khoa ĐH Y Hà Nội
2015 Chuyên khoa mắt Bệnh Viện Mắt Trung Ương
2020 Đào tạo tiêm nội nhãn Bệnh viện Mắt Trung Ương
2021 Đào tạo phẫu thuật khúc xạ Trường Đại học Y Hà Nội

Kinh Nghiệm

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
2015 - nay  khám bệnh  Bác sĩ  Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh