Giới Thiệu

Bác sĩ Nguyễn Phi Thường tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội. Bác sĩ từng tham gia các khóa học chuyên sâu về nhãn khoa. Với hơn 5 năm làm việc trong ngành nhãn khoa, Bác sĩ Thường có nhiều kinh nghiệm trong điều trị bệnh lý về mắt cũng như tư vấn và điều trị các tật khúc xạ.

Học Vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2017 Y Đa Khoa ĐH Y Hà Nội
2019 Định hướng Chuyên khoa mắt ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh

Kinh Nghiệm

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
2017 - 2020 Khoa Mắt Bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị ĐK Nghệ An
2020 - Nay Khoa Khám Bác sĩ Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Vinh