Giới Thiệu

Bác sĩ Phan Thị Hoa tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình. Bác sỹ từng tham gia các chương trình đào tạo: điện tâm đồ cơ bản, định hướng chuyên khoa mắt,, gây mê hồi sức. Với hơn 7 năm làm việc trong ngành nhãn khoa, Bác sĩ Hoa có nhiều kinh nghiệm trong khám nội cũng như gây mê hồi sức.

Học Vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2011 Y Đa Khoa ĐH Y Thái Bình
2011 Chuyên khoa mắt Bệnh Viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh
2013 Gây mê hồi sức Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An
2020 Điện tâm đồ cơ bản Trường Đại học Y khoa Vinh

Kinh Nghiệm

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
2011-2013   Bác sĩ Bệnh viện ĐK Thành An Sài Gòn
2013-2020   Trường Phòng KHTH Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Vinh