BS Trần Thanh Hải

Bác sĩ Trần Thanh Hải tốt nghiệp bác sĩ đa khoa trường Đại học Y Hà Nội. Bác sĩ Hải tốt nghiệp bằng Thạc sĩ năm 2017 của trường Đại Học Y Hà Nội. Bác sĩ Trần Thanh Hải có 8 năm kinh nghiệm trong điều trị Nhãn khoa và có tham gia các khóa học chuyên sâu về Nhãn khoa như: chứng chỉ Khúc xạ, chứng chỉ về Chẩn đoán hình ảnh.

Học Vấn:

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2011 Bác sĩ Đa khoa Đại học Y Hà Nội
2017 Thạc sĩ Trường Đại học y Hà Nội

Kinh Nghiệm:

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
2010 - 2019 Khám bệnh Bác sĩ Trung tâm giám định y khoa Hà Nội
2019 - 2022 Khoa Khám bệnh Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai
Tháng 04/2022 - tháng 04/2023 Khoa Khám bệnh Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đại An