Giới Thiệu

Bác sĩ Ngô Trí Thuận tốt nghiệp Đại học Y Dược Huế. Bác sĩ từng tham gia các khóa học chuyên sâu về nhãn khoa. Với hơn 5 năm làm việc trong ngành nhãn khoa, Bác sĩ Thuận có nhiều kinh nghiệm trong điều trị bệnh lý về mắt cũng như tư vấn và điều trị các tật khúc xạ.

Học Vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2008 Y Đa Khoa ĐH Y Dược Huế
2009 Chuyên khoa mắt ĐH Y Hà Nội
2014 Thạc sĩ nhãn khoa ĐH Y Hà Nội
2015 Nối thông lệ quản, cắt bỏ túi lệ... Bệnh viện Mắt Trung Ương
5/2016 Phẫu thuật mộng thịt Bệnh viện Mắt Thành phố Đà Nẵng
8/2016 Siêu âm mắt Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng
9/2016 Phẫu thuật Laser Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng
12/2016 Phẫu thuật Phaco Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng

Kinh Nghiệm

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
2009 - 2011   Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn
2014 - 2016 Khoa Khám Trưởng khoa Bệnh viện mắt Quốc tế New Life
2016 - 2020 Ban Giám đốc Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn
2021 - Nay Khoa khám Trưởng khoa khám bệnh Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Vinh